Stavebná činnosť

Naša spoločnosť realizuje všetky druhy stavebných prác, od výkopových až po finálne interiérové práce.
Realizujeme novostavby a rekonštrukciu starších stavieb na kľúč.

Rodinné domy

Radové zástavby

Polyfunkčné objekty a ich časti

Obchodné centrá a ich časti

Stravovacie zariadenia

 

Zabezpečujeme profesionálnu realizáciu:

  • Jednovrstvové strojové omietky

Aplikujeme na všetky typy podkladov,  vždy primárne zhodnotíme vlastnosti muriva, aby sme Vám dokázali poskytnúť najefektívnejšie práce, ušetrili Vám budúce náklady a zabránili poruchám počas životnosti stavby.

  • Sádrové samonivelizačné potery

Liate potery samovoľne vytvárajú vodorovný povrch. Poter sa aplikuje predpísaným spôsobom, rozťahovanie a úpravy sú v tekutej konzistencii. Realizácia je možná na rôzne veľkosti plošných výmer. Pred realizáciou starostlivo pripravíme podkladovú plochu.

  • Zatepľovanie objektov

Technologický postup a použité materiály na zateplenie a izoláciu objektov Vám zabezpečia minimalizáciu energetických výdajov, eliminujú zatekanie, zvýšia povrchovú teplotu vnútorných stien, redukuje sa tepelné namáhanie nosných konštrukcií, predĺži sa životnosť stavebného objektu a zároveň vplýva na estetickú stránku vzhľadu objektov.

  • Realizácia a rekonštrukcia stavieb na kľúč

S nami je možné všetko. Vaše špecifické požiadavky na stavebné práce sú pre nás výzvou.